Omamljen.si
Slovenski trg 1
Kranj
4000
Slovenija
info@omamljen.si
Facebook Instagram

Program dela

Programi dela Fundacije Vincenca Drakslerja SO.P.

 

Usmeritve za delovanje Fundacije Vincenca Drakslerja SO.P. za obdobje 2021-2025

 

TEMELNI CILJI PRETEKLE IN PRIHODNJE STRATEGIJE

Primarni cilj skupine Fundacija Vincenca Drakslerja, ki nam ga je s svojo dobrodelnostjo začrtal gospod Vincenc Draksler, mora še naprej ostati pomoč ranljivim skupinam prebivalstva, še posebej bivšim odvisnikom od prepovedanih drog in alkohola ter invalidom in mladim v stiski in sicer s sofinanciranjem programov, z izvajanjem zaposlitvene rehabilitacije in delovnim usposabljanjem ter izobraževanjem. Sekundarni cilji pa so ustvarjanje pogojev za pomoč pomoči potrebnim s čim boljšim delovanjem, iskanjem novih izzivov za razvoj in promocijo. Z našim delovanjem na področju ponovne rabe pa težimo k zmanjševanju količine odloženih odpadkov, s čimer želimo prispevati k varovanju okolja, s prodajo rabljenih predmetov pa želimo omogočiti ljudem nakup rabljenih, vendar še vedno uporabnih predmetov po ugodni ceni.

 

Usmeritve Fundacije za obdobje 2021-2025

Fundacijo Vincenca Drakslerja podpirajo: