Omamljen.si
Slovenski trg 1
Kranj
4000
Slovenija
info@omamljen.si
Facebook Instagram

Akti

SPREMEMBE AKTOV FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA V LETU 2020

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE AKTA O USTANOVITVI FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA SO.P. 2020

Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja so.p. 

PRAVILA FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA SO.P. 2020

Pravila

POSLOVNIK O DELU UPRAVE FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA SO.P. 2020

Poslovnik Uprave 

POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA SO.P. 2020

Poslovnik NO

 

SPREMEMBE AKTOV FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA V LETU 2012

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE AKTA O USTANOVITVI FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE SO.P. 2012

Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja

AKT O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH AKTA O USTANOVITVI FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE 2007

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike – ustanove za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem je bil spremenjen 1.6.2007 iz razloga razširitve dejavnosti Fundacije in spremenjene sestave upravnega organa. Akt o ustanovitvi je bil potrjen na prvi seji nadzornega odbora Fundacije.

Akt o ustanovitvi Fundacije (.pdf 110KB)

PRAVILA FUNDACIJE

V skladu s spremenjenim Aktom o ustanovitvi so bila Pravila Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike v skladu z Zakonom o ustanovah, Akta o ustanovitvi Fundacije ter Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, na katerega je podalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve soglasje, sklepa Sveta Mestne občine Kranj, sprejeta s strani soustanoviteljev Fundacije, dne 17.10.2007.

Pravila fundacije (.pdf 80KB)

POSLOVNIK O DELU UPRAVE FUNDACIJE

V skladu s spremenjenim Aktom o ustanovitvi Fundacije je nadzorni odbor Fundacije dne 21.2.2008 soglašal s sprejemom novega Poslovnika o delu uprave Fundacije. Upravo sestavlja 3-5 (tri-pet) članov. Predsednik uprave Fundacije je Beno Fekonja. Mandatna doba članov je 4 leta.

 

POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA FUNDACIJE

V skladu s spremenjenim Aktom o ustanovitvi Fundacije nadzorni odbor Fundacije dne 21.2.2008 soglašal s sprejemom novega Poslovnika o delu nadzornega odbora Fundacije. Nadzorni odbor sestavlja 7 (sedem) članov, in sicer: soustanovitelja Fundacije, en predstavnik donatorjev, dva predstavnika nevladnih organizacij ter dva predstavnika, ki jih imenuje Mestna občina Kranj.Predsednik nadzornega odbora Fundacije je dr.med.spec.psih. Damijan Perne. Mandatna doba članov je 5 pet.

 

PRAVILNIK O VSEBINI, OBLIKI IN NAČINU VODENJA EVIDENC IN REGISTRA NEVLADNIH ORGANIZACIJ, DONATORJEV IN DELEŽNIKOV FUNDACIJE

V skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov je Fundacija vzpostavila evidence o nevladnih organizacijah, donatorjih in deležnikih Fundacije. Evidenca poteka preko baze podatkov in registra nevladnih organizacij (NVO), donatorjev (podatki se zbirajo že od leta 2000) in deležnikov (javne ustanove, lokalne skupnosti, državne institucije, podjetja …). Vpis v register predstavlja podlago za pravico voliti in biti voljen v nadzorni odbor Fundacije.

Pravilnik o vodenju registra NVO donatorjev deležnikov (.pdf 158KB)

Fundacijo Vincenca Drakslerja podpirajo: