Omamljen.si
Slovenski trg 1
Kranj
4000
Slovenija
info@omamljen.si
Facebook Instagram

O programu

Izvajalec

Izvajalec  socialnovarstvenega programa Reintegracijski center je Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj. Od leta 2010 se program izvaja v Domu Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču.

V programu sta zaposleni dve strokovni delavki, dva laična terapevta in en delavec zaposlen v okviru javnih del. Pomemben del programa so tudi prostovoljci, ki vodijo razne delavnice. Vodja programa je Suzana Gladović.

Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj

 

 

O programu 

Program Reintegracijski center (RC) v Domu Vincenca Drakslerjaje javni, socialnovarstveni program. Namenjen je celostni obravnavi posameznikov, ki po procesu zdravljenja zasvojenosti ali samostojno vzpostavljeni abstinenci od prepovedanih psihoaktivnih substanc in alkohola potrebujejo pomoč pri ponovnem vključevanju v socialno okolje ter vzpostavljanju temeljev za trajno abstinenco in stabilno življenjsko orientacijo. Program torej predstavlja zadnjo fazo v obravnavi zasvojenosti od različnih psihoaktivnih snovi, alkohola in rizičnih vedenj (igre na srečo, internet, hrana...). Program je namenjen tudi svojcem oseb, ki imajo težave z zasvojenostjo

 

Bivalna in izven bivalna oblika obravnave

Bivalna obravnava obsega namestitev v Domu Vincenca Drakslerja in program po urniku. Istočasno je lahko nameščenih 10 oseb. Program po urniku poteka od ponedeljka do petka (od 8.00 do 19.00), v tem času so prisotni tudi zaposleni. Vikende si po dogovoru z zaposlenimi uporabniki organizirajo sami. Ponoči in čez vikende so uporabniki v hiši sami, tako da se pričakuje določena stopnja samostojnosti in visoka stopnja motiviranosti za trezno življenje. Izhodi uporabnikov so možni v skladu z individualnim dogovorom; spodbujamo postopno vključevanje v družbo (iskanje zaposlitve, stike z bližnjimi osebami ipd.). Program traja do šest mesecev, z možnostjo podaljšanja.

 

Izven bivalna obravnava poteka v obliki individualnih pogovorov in skupin. V to obliko se lahko vključijo:

 • uporabniki, ki zaključijo bivalno obliko programa Reintegracijski center
 • uporabniki, ki potrebujejo podporo pri vzdrževanju abstinence
 • svojci uporabnikov, ki so vključeni v program RC (skupina za svojce, enodružinska srečanja, partnerska srečanja)
 • svojci oseb, ki imajo težave z zasvojenostjo in niso vključene v RC 

 

Dejavnosti v programu

 • delovna rehabilitacija (sodelovanje s socialnim podjetjem Vincenca Drakslerja)
 • terapevtska obravnava v smislu odpravljanja zasvojenskih lastnosti in pridobivanja zdravih
 • urejanje odnosov
 • strukturiranje prostega časa (ustvarjalne, kulturne in poučne delavnice, šport, rekreacija…)
 • socialna rehabilitacija (socialna mreža, skrb zase in svoj prostor, učenje za življenje, reševanje zadev na sodišču…)
 • iskanje zaposlitve oz. nadaljevanje šolanja
 • osamosvojitev in vključitev v družbo

 

Pristopi

 • individualno delo
 • skupinsko delo (skupine z raznimi temami, delavnice, skupina za svojce, izobraževanje o zasvojenosti…)
 • skupnostno delo (prostovoljstvo, lokalne akcije, povezovanje z drugimi organizacijami, ozaveščanje javnosti)

 

Trajanje

Program (bivalna obravnava) traja šest mesecev z možnostjo podaljšanja. Po končanem bivanju v Reintegracijskem centru se oseba lahko vključi v izven bivalno obravnavo, ki poteka v obliki občasnih pogovorov. 

 

Pogoji za vključitev

 • prostovoljen vstop
 • vzpostavljena in vzdrževana abstinenca od prepovedanih psihoaktivnih substanc, alkohola, substitucijske terapije in zdravil na osnovi benzodiazepinov
 • motiviranost za trezno življenje in iskrenost
 • sklenitev dogovora o sodelovanju
 • program je namenjen polnoletnim osebam obeh spolov

 

Prispevek uporabnikov

Mesečni prispevek uporabnikov, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči, znaša 80 % denarne pomoči.

 

KONTAKT

Dom Vincenca Drakslerja

Vodja programa: Suzana Gladović
Pristavška c. 16 
4290 Tržič
Slovenija

T: 0599/43-637
G: 041/626-336, 051 637 363

E: ...

www.facebook.com/reintegracija.pristava

Center za socialno delo Gorenjska

 

 

Reintegracija - Dom Vincenca Drakslerja

Fundacija Vincenca
Drakslerja SO.P.

Slovenski trg 1
4000 Kranj
Slovenija

 +386 (0)4 255 12 18
 info@omamljen.si

Za prikaz vseh podatkov kliknite tu.

Fundacijo Vincenca Drakslerja podpirajo: