Omamljen.si
Slovenski trg 1
Kranj
4000
Slovenija
info@omamljen.si
Facebook Instagram

Strategija

Strateške usmeritve fundacije Vincenca Drakslerja so.p.

Dokument "Strategija razvoja Fundacije Vincenca Drakslerja so.p. za obdobje 20015-2020", je bil sprejet in potrjen na seji Uprave  in Nadzornega odbora maja 2015. Slednji zajema dve usmeritvi, in sicer:

  1. Razvoj socialnega podjetništva,
  2. Programe preprečevanja odvisnosti.

1. Razvoj socialnega podjetništva 

Fundacija Vincenca Drakslerja so.p. je v letu 2011 pričela z razvijanjem programa socialnega podjetništva, ki bo omogočalo zaposlitveno rehabilitacijo, delovno usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih, predvsem bivših odvisnikov od prepovedanih drog in alkohola, invalidov ter starejših brezposelnih oseb.

2. Programi preprečevanja odvisnosti

Primarna naloga Fundacije je pomoč odvisnikom t.j. usmeritev boja proti odvisnosti s preventivnimi in kurativnimi programi. Sredstva za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem se zbirajo z donacijami in drugimi oblikami zbiranja. Programi preprečevanja so razdeljeni na programa financiranja posameznikov in programov NVO in izvajanje lastnih projektov in projektov preko partnerjev.

V letu 2006 je pričela Fundacija z dogovori o vzpostavitvi Reintegracijskega centra v Pristavi pri Tržiču. Nosilec projekta je Center za socialno delo Kranj. Fundacija za izvajanje programa zagotovi prostorske pogoje in financiranje programa do višine 30 %. Program se bo financiral v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi na Gorenjskem in gospodarstvom.

Sofinanciranje visokopražnih programov za odvisnike, ki se odpravljajo na zdravljenje in izobraževanja ter druge oblike sofinanciranja za ozdravljene odvisnike. Programi se sofinancirajo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom.

Celotna vsebina dokumenta:

Strategija razvoja Fundacije Vincenca Drakslerja so.p. za obdobje 2015-2020

Fundacija Vincenca
Drakslerja SO.P.

Slovenski trg 1
4000 Kranj
Slovenija

 +386 (0)4 255 12 18
 info@omamljen.si

Za prikaz vseh podatkov kliknite tu.

Fundacijo Vincenca Drakslerja podpirajo: