Omamljen.si
Slovenski trg 1
Kranj
4000
Slovenija
info@omamljen.si
Facebook Instagram

O OPERACIJI POP - Pridobi, Obnovi, Prodaj

 

                                                                                                 

                                            

 

NALOŽBA »POP – PRIDOBI, OBNOVI, PRODAJ«

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN

EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

EVROPSKI SKLADI

 

 

Evropska podpora projektu Fundacije Vincenca Drakslerja

 

Fundacija Vincenca Drakslerja (Fundacija) je s podpisom pogodbe za operacijo »POP – PRIDOBI, OBNOVI, PRODAJ« pridobila finančna sredstva EU in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v višini 26.500 evrov. Z operacijo bomo krepili kakovost dela zaposlenih in same fundacije.

 

Z operacijo »POP – PRIDOBI, OBNOVI, PRODAJ« pa želi Fundacija zagotoviti dodatno spodbudo, mobilizacijo, motivacijo in proaktivno delovanje zaposlenih v Fundaciji.

Z mentorstvom na višjo raven

Eden od ciljev je okrepiti strokovne kompetence in znanje zaposlenih na področju pridobivanja predmetov in marketinga, prodaje ter mehkih veščin, ki so potrebni za uspešnost zaposlenih. Ker je mentorstvo pri socialnih podjetjih zelo pomemben del podpornega okolja, bodo tudi v Fundaciji s pomočjo dveh mentorjev, dr. Klemena Podjeda in Davida Rakarja, izobraževali zaposlene ter s tem dvignili nivo znanj in kompetenc. K dolgoročnemu obstoju in razvoju Fundacije  pa naj bi ob tem pripomogel še razvoj na dveh drugih področjih: pri promoviranju Fundacije kot socialnega podjetja in njene družbeno koristne vloge ter razvoju sistema za pridobivanje predmetov za ponovno rabo, njihovo obnovo in prodajo.

Okrepiti šibka področja

V Fundaciji namreč želijo z dejavnostjo ponovne rabe predmetov, ki so jih ljudje odložili kot odpadek na zbirališčih komunalnih podjetij, še uporabne predmete rešiti pred uničenjem in jih vrniti v ponovno uporabo. Same procese obdelave so v večji meri že osvojili, šibka točka v programu pa je zdaj pridobivanje kakovostnih predmetov, ki jih je možno ustrezno obdelati in jim dati čim višjo dodano vrednost za nadaljnjo prodajo. Šibki so tudi pri trženju oziroma promociji predmetov ponovne uporabe.

Razvoj krožnega gospodarstva

A z dvigom kakovosti dela na omenjenih področjih bo lažje uresničiti zastavljene načrte: zmanjšati količino odloženih odpadkov ter s tem porabo virov, ki so omejeni, kar je eden od ciljev krožnega gospodarstva. Ker je ponovna raba njegov pomembni del, bo to pomembno vplivalo tudi na razvoj krožnega gospodarstva v Kranju in širše na Gorenjskem.

Nova delovna mesta za ranljive skupine

Med ključnimi cilji je tudi ohranitev obstoječih delovnih mest ter v prihodnje ustvariti še nova, in to predvsem za ranljive ciljne skupine prebivalcev. Fundacija v svoje delovne procese namreč vključuje težje zaposljive osebe, predvsem invalide in nekdanje odvisnike. Cilj je omogočiti delovno usposabljanje nekdanjih odvisnikov in zaposlitveno rehabilitacijo težje zaposljivih invalidov. Poslanstvo operacije »POP – PRIDOBI, OBNOVI, PRODAJ« je z vizionarskim in kreativnim pristopom izvajati ravno socialno vključenost težje zaposljivih oseb ter jim na tak način zagotavljati enake možnosti na trgu dela.

 

 

Fundacijo Vincenca Drakslerja podpirajo: