Omamljen.si
Slovenski trg 1
Kranj
4000
Slovenija
info@omamljen.si
Facebook Instagram

POGOJI NAJEMA

Pogoji najema orodja

 

1. Splošno

 

Najem naprav se izvede na osnovi teh  pogojev in najemne pogodbe, ki jo skleneta najemnik in najemodajalec ob najemu. Najem orodja in opreme se vrši po dogovoru z osebjem za dobo enega ali več dni. Za en dan najema se smatra najem orodja in opreme v trajanju 24 ur od ure najema oziroma en delovni dan. Orodje lahko vrnete naslednji delovni dan do 15h ure. Najem je potrebno rezervirati preko elektronske pošte ... , najemodajalec preko te elektronske pošte tudi potrdi najem. V primeru zasedenosti orodja najema ni možno realizirati v željenem terminu.

 

2. Pogoji za sklenitev najemne pogodbe

 

Najemnik je lahko le polnoletna oseba z državljanstvom RS in stalnim prebivališčem v RS. Svojo istovetnost najemnik izkaže z osebnim dokumentom ob sklepanju najemne pogodbe, poleg tega mora najemodajalcu predložiti tudi svojo davčno številko in nakazati varščino na račun Fundacije Vincenca Drakslerja so.p. na račun št.60000-0000000459, odprt pri Lon d.d., katero ob koncu najema vrnemo, zmanjšano za ceno najema, če je orodje vrnjeno nepoškodovano. Znesek varščine je naveden pri vsakem orodju posebej. Najemodajalec najemniku po plačilu izda račun.

 

3. Predmet najema

 

Najemnik mora napravo uporabljati skrbno in primerno. S podpisom pogodbe o najemu najemnik potrjuje, da je napravo skupaj z navodili za uporabo prejel v nepoškodovanem stanju, da so mu je bilo razloženo delovanje, varnostna navodila in pravilno ter varno ravnanje z napravo. Najemnik nima pravice do popravil oz. usposabljanja naprave, napravo mora pustiti v takšnem stanju kot jo je prejel. Potrošni materiali kot so svedri, brusne plošče, papir niso vključeni v ceno najema. Poškodb ali pomanjkljivosti na napravi, ki niso zavedene v protokol pri predaji, najemnik ne more uveljavljati. Ostale pomanjkljivosti mora najemnik pri predaji pokazati najemodajalcu. Najemnik najemodajalcu jamči za poškodbe, ki so na napravi nastale v času njegovega najema. Prav tako jamči za poškodbe nastale zaradi tretje osebe kot tudi za izgubo naprave (npr. kraja) v času najema v primeru, da ne more dokazati svoje nedolžnosti. Pred predajo predmeta najema je potrebno poravnati določeno varščino za najem.

 

4. Vračilo

 

Najemnik mora napravo očiščeno, pripravljeno za uporabo, z vsemi dodatnimi deli, ki so vključeni v dobavo, v določenem času vrniti. V primeru okvare na napravi mora najemnik obvestiti najemodajalca. V primeru, da je naprava vrnjena poškodovana, neočiščena in brez vseh dodatkov, je najemodajalec upravičen, da vse stroške odpravljanja pomanjkljivosti in popravil, kot tudi čas za popravila in čiščenje, obračuna od vplačane varščine. V primeru zamude vračila se zaračuna dodatna najemnina za čas zamude.

 

5. Dolžnosti najemnika

 

Najemnik je dolžan najete naprave uporabljati primerno in v skladu z navodili za uporabo ter dodeljenimi varnostnimi predpisi za predvideno uporabo. Naprave ne sme uporabljati pod vplivom alkohola ali drugih sredstev, ki lahko vplivajo na psiho-fizično delovanje osebe. Napravo mora zaščititi pred preobremenitvijo. Napravo lahko uporablja smo z dovoljenimi pogonskimi snovmi (voda, olje, maščoba, gorivo, itd.). Tretje osebe naprave ne smejo uporabljati. Napravo mora zaščititi pred krajo, poškodbami in neupravičeno uporabo tretjih oseb, kot tudi pred vremenskimi vplivi. V primeru kraje, poškodb ali neupravičene uporabe tretje osebe, mora najemnik to nemudoma sporočiti najemodajalcu in primer prijaviti tudi na policiji.Najemnik je predmet najema dolžan vrniti v dogovorjenem terminu.

 

6. Odgovornost najemodajalca

 

Najemodajalec jamči, da bo najemniku v najem dana oprema oziroma orodje v tehnično brezhibnem stanju. Najemodajalec ne jamči za škodo nastalo zaradi neprimerne uporabe naprave ali v primeru, da najemnik napravo neupravičeno preda tretji osebi.

KR'NAJEM Najem orodja in opreme

Fundacija Vincenca
Drakslerja SO.P.

Slovenski trg 1
4000 Kranj
Slovenija

 +386 (0)4 255 12 18
 info@omamljen.si

Za prikaz vseh podatkov kliknite tu.

Fundacijo Vincenca Drakslerja podpirajo: