Omamljen.si
Slovenski trg 1
Kranj
4000
Slovenija
info@omamljen.si
Facebook Instagram

UMRL JE GOSPOD VINCENC DRAKSLER

30. avgust, 2018

Iz  Kreuzlingena  ob Bodenskem jezeru v Švici nas je dosegla žalostna vest, da je v 88- letu starosti umrl kranjski dobrotnik in častni občan Mestne občine Kranj, gospod Vincenc Draksler. Bil je soustanovitelj fundacije, ki nosi njegovo ime, v okviru katere je zaživelo in se razvija tudi socialno podjetje z dejavnostjo ponovne uporabe, deluje reintegracijski center za pomoč odvisnikom, pomagal je pri ustanovitvi medgeneracijskega centra in zagotovil sredstva za materinski dom. V letih 2000-2018 je bil v okviru dobrodelne športno-rekreacijske prireditve Županov tek največji donator.

Doma iz številne družine na Orehku pri Kranju ni nikoli pozabil, kako težko se je družina prebijala brez očeta, ki mu je umrl pri osmih letih. Kot mladenič je v petdesetih letih prejšnjega stoletja služboval pri Triglav filmu, potem pa ga je srce vodilo v Nemčijo, od koder je bila doma njegova prva žena Rita. S preudarnim gospodarjenjem in poslovnimi idejami je razvil trgovsko obrt in nato tovarno mesnih izdelkov ter se v kasnejših letih podal še na področje nepremičnin. Po smrti gospe Rite je v njegovo življenje prišla druga žena Margit, s katero sta vrsto let živela v Švici in mu je stala ob strani vse do žalostne vesti o njegovi smrti.

Bil je človek, ki je v zadnjih osemnajstih letih razdajal svojo dobrodelnost in ustvaril pogoje, da  mu je hvaležna cela skupina posameznikov iz ranljivih družbenih skupin, zlasti bivših odvisnikov. Pred osemnajstimi leti se je odločil, da podari za dober namen svojemu rodnemu mestu Kranj posestvo v Pristavi pri Tržiču. Pod vodstvom takratnega župana sta se dogovorila, da bo namenjeno za reševanje problematike odvisnosti od drog. Iz tega dejanja je nastala Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike. V letu 2010 je bilo poslopje v Pristavi obnovljeno in rekonstruirano, v veliki meri z njegovo pomočjo, in v njem je dobil dom program reintegracije za bivše odvisnike, ki ga vodi Center za socialno delo v Kranju. 

V letu 2012 je bila fundacija doregistrirana v socialno podjetje. S tem se je začel razcvet fundacije. V gospodarskem poslopju so bile urejene delavnice in v njem so začeli bivši odvisniki izvajati delovno terapijo. S pomočjo projekta »Omamljen.si z delom«, ki ga je poleg Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega socialnega sklada (ESS) sofinanciral gospod Draksler, so dobili prve zaposlitve bivši odvisniki in invalidi. 
V letu 2013 in 2014 je prispeval Mestni občini Kranj polovico sredstev za obnovo objekta za potrebe Medgeneracijskega centra, fundaciji pa zagotovil sredstva za opremo.
 
Leta 2017 je fundaciji zagotovil sredstva za nakup objekta za potrebe Materinskega doma Gorenjske, za nakup in ureditev lokala v starem mestnem jedru Kranja za trgovino fundacije in za projektno dokumentacijo za spremembo namembnosti in gradbena dela gospodarskega poslopja v učne delavnice v Pristavi. 

Od leta 2015 sofinancira fundacijo tudi »R & V Draksler Stiftung Schweiz«, to je fundacija, ki jo je v Švici ustanovil gospod Draksler.
Neizmeren pa je doprinos gospoda Drakslerja v tem, da ni samo daroval, ampak je vedno želel oprijemljive rezultate, da se vlaga v nekaj, kar bo dalo možnost tistim, ki so pomoči potrebni, da bodo lahko sami, s svojim delom poskrbeli, da se bodo lahko sami preživljali. Ta njegov cilj Fundacija izpolnjuje, saj trenutno zaposluje 26 oseb, od tega 21 bivših odvisnikov in invalidov.
Mestna občina Kranj mu je, kot je zapisano v obrazložitvi, »za več kot desetletje dolgo aktivno delovanje na področju pomoči najbolj ranljivim skupinam občanov ter za ves dosedanji prispevek in za vso naklonjenost, ki jo izkazuje svojemu rodnemu mestu«, leta 2014 podelila naziv častni občan.

Spominjali se ga bomo po njegovi izjemni dobrodelnosti in čutu za ljudi, ki v življenju potrebujejo pomoč širše skupnosti. Družbi je dal mnogo več, kot se od posameznika pričakuje, ter mnogim dal upanje in priložnost, da ponovno zaživijo. Živijo in se razvijajo ustanove, ki jim je dal temelje in s finančno podporo pomagal, da stopajo po poti napredka.

UMRL JE GOSPOD VINCENC DRAKSLER
Vse novice

Fundacija Vincenca
Drakslerja SO.P.

Slovenski trg 1
4000 Kranj
Slovenija

 +386 (0)4 255 12 18
 info@omamljen.si

Za prikaz vseh podatkov kliknite tu.

Fundacijo Vincenca Drakslerja podpirajo: