Omamljen.si
Slovenski trg 1
Kranj
4000
Slovenija
info@omamljen.si
Facebook Instagram

RAZPIS

15. februar, 2021

 

RAZPIS ZA DIREKTOR-JA/ICO ZAPOSLITVENEGA CENTRA FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA KRANJ SO.P.

 

 

 

 

Pogoji:

 • V.,VI. ali VII. raven izobrazbe;
 • 3 leta delovnih izkušenj;
 • najmanj tri leta delovnih izkušenj pri delu z invalidi in bivšimi odvisniki;
 • sposobnost za vodenje in koordiniranje dela;
 • obvladovanje dela z računalnikom;
 • vozniški  izpit B kategorije;
 • kandidat mora ustrezati pogojem iz 1. točke 9. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

 

Delovne naloge:

 • vodenje zaposlitvenega centra;
 • vodenje strokovnega dela v zaposlitvenem centru;
 • mentorstvo osebam, zaposlenim v zaposlitvenem centru;
 • oblikovanje strategije poslovanja;
 • načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje poslovanja;
 • nadziranje usklajenosti poslovanja s cilji;
 • zastopanje in predstavljanje zaposlitvenega centra;
 • zagotavljanje pogojev za izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu;
 • spoštovanje in izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu;
 • opravljanje pomožnih in dopolnilnih del po nalogu nadrejenega (to je del, ki pripomorejo k opravljanju osnovnega dela oz. so pogoj za nadaljevanje drugih del);
 • opravljanje katerihkoli drugih občasnih ali nujnih del po nalogu sveta zavoda, ob predpostavki, da dela ustrezajo znanjem, sposobnostim in zmožnostim delavca ter ob spoštovanju posebnih predpisov o varnosti in zdravju pri delu.

 

Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo podaljšanja. Rok za prijavo je 28.2.2021. Predviden pričetek dela je 1.4.2021.

 

Prijave pošljite na naslov: Fundacija Vincenca Drakslerja so.p., Pristavška cesta 16,4290 Tržič.

 

 

 

RAZPIS
Vse novice

Fundacija Vincenca
Drakslerja SO.P.

Slovenski trg 1
4000 Kranj
Slovenija

 +386 (0)4 255 12 18
 info@omamljen.si

Za prikaz vseh podatkov kliknite tu.

Fundacijo Vincenca Drakslerja podpirajo: