Namen zbiranja sredstev

V časih, kot so danes, ranljive skupine najbolj občutijo posledice gospodarske krize. Eni od ranljivih skupin Mestna občina Kranj s pomočjo Fundacije Vincenca Drakslerja so.p. daje še posebno pozornost – to so odvisniki in težje zaposljivi invalidi.

 

V zadnjih letih nam je tudi s pomočjo dobrodelnega športnega dogodka uspelo obnoviti Dom Vincenca Drakslerja ter v njem vzpostaviti Reintegracijski center za ozdravljene odvisnike.

Leta 2012 pa smo program reitegracije nadgradili z delovnim usposabljanjem in zaposlitveno rehabilitacijo, kar izvajamo v okviru socialnega podjetja. Usposabljanje izvajamo v delavnicah socialnega podjetja. Sredstva, ki jih bomo zbrali na Županovem teku, bomo uporabili za nakup opreme in orodja za delavnice, ureditev delavnic ter Zaposlitveni center Fundacije Vincenca Drakslerja so.p..