Podporniki projekta

Projekt socialnega podjetništva podpirajo:

                 www.mddsz.gov.si 

 

          

                 Evropski socialni sklad