Kaj je socialno podjetništvo

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

 

Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje med ljudmi in medgeneracijsko sodelovanje ter prostovoljsko delo. Lahko bi ga poimenovali tudi družbeno koristno podjetništvo. Glavni cilj delovanja socialnih podjetij je ustvarjanje delovnih mest za tiste, ki imajo manjše možnosti za zaposlitev. Socialna podjetja so tista podjetja, katerih filozofija je, da se ustvarjeni dobiček namesto v dividende delničarjem reinvestira v razvoj novih dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest. Lahko je osredotočeno na zaposlovanje ranljivih skupin prebivalstva ali pa v opravljanje dejavnosti, ki so družbeno koristne. Socialno podjetništvo se od klasičnega podjetništva razlikuje po tem, da daje prednost rasti socialnega kapitala pred ustvarjanjem dobička. Predstavlja odgovor na reševanje socialnih, okoljskih, lokalnih in drugih problemov in ima za primaren cilj zagotavljanje družbenega blagostanja. Predstavlja nov pristop k reševanju socialnih problemov in je hkrati inovativen pristop, ki z uporabo podjetniških veščin dosega socialne in družbeno koristne cilje. Socialna podjetja, ki sledijo cilju družbenega blagostanja, se lahko pojavljajo v različnih oblikah, kot so podjetja v lasti zaposlenih, zadruge, skladi, dobrodelne organizacije in podobno. 

V državah Evropske unije je socialno podjetništvo že zelo razvito in v nekaterih državah ustvari skoraj 10% bruto družbenega proizvoda. V Sloveniji se je socialno podjetništvo šele pričelo razvijati. V letu 2012 je bil sprejet Zakon o socialnem podjetništvu, ustanovljena pa so bila tudi prva socialna podjetja.