15. januar, 2018
POZIV NVO IN DONATORJEM - IMENOVANJE ČLANOV NO - ZAKLJUČEN

Postopek kandidatur za imenovanje članov NO Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. s strani NVO in predstavnikov donatorjev je zaključen. Hvala vsem, ki ste z oddajo svojih kandidatur pripravljeni pomagati Fundaciji Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p.

 

Kranj, 24.1.2018

 

Nada Bogataj Kržan

predsednica uprave

 

 

 

Uprava Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. poziva nevladne organizacije in predstavnike donatorjev, ki so vpiani v register NVO in donatorjev pri Fundaciji Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p., da da vložijo pisno kandidaturo za člane Nadzornega odbora Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. (v nadaljevanju FVD), ki bodo izvoljeni na volitvah, ki bodo izvedene po elektronski pošti. Mandat članov Nadzornega odbora traja od 28.2.2018 do 27.2.2023.

Nadzorni odbor šteje sedem članov, in sicer štiri predstavnike soustanoviteljev, dva predstavnika nevladnih organizacij in enega predstavnika donatorjev.

Dva predstavnika NVO lahko izvolijo le NVO, enega predstavnika pa donatorji FVD.

Kandidature se posredujejo po elektronski pošti na naslov info@omamljen.si  pod ime zadeve: KANDIDATURA ZA ČLANA NO FVD. Za veljavno prispele vloge se štejejo tiste, ki bodo prispele na e-naslov info@omamljen.si do 23.1.2018 do 24. ure. Po prejemu kandidatur bo komisija posredovala glasovnice po elektronski pošti NVO in donatorjem, ki so vpisani v register NVO in donatorjev pri FVD skupaj z navodili za glasovanje.


Kranj, 15.1.2018

 

Nada Bogataj Kržan

Predsednica uprave

 

Priloge:

POZIV NVO IN DONATORJEM

 

REGISTER DONATORJEV

 

REGISTER NVO