30. november, 2009
Primož P.
V letnem poročilu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) med drugim ugotavljajo, da se v EU vse bolj pogosto uporablja heroin, medtem ko je marihuana – če izvzamemo Nizozemsko - izgubila na popularnosti. Marihuana, kokain in heroin so glavne droge v državah EU. Kot navaja poročilo, je marihuano konzumirala četrtina odraslih prebivalcev EU. Kokain, katerega ...
23. november, 2009
Generani direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa Preprečevanje uporabe drog in obveščanje (2007-2013) objavil razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij ali drugih subjektov, ki si prizadevajo za splošni evropski interes v skladu s splošnimi cilji programa. Splošni cilji tega programa so: preprečevati in zmanjševati uporabo drog, odvisnost ...
31. avgust, 2009
Dela na Domu Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču so v polnem teku. Dne 14. julija letos je predsednik uprave Fundacije Vincenca Drakslerja Beno Fekonja podpisal pogodbo s podjetjem Gradbinec GIP iz Kranja, ki bo skupaj s podizvajalci izvedlo obnovo ostrešja, 1. nadstropja in zgradilo prostore v mansardi. Vrednost pogodbe presega 160 000 evrov. Pri obnovi so nam priskočili na pomoč tudi donatorji ...