11. marec, 2010
V četrtek,18.marca 2010, bo Ana Pribaković Boršnik, direktorica področja za ocenjevanje sistemov in vodenja, podelila certifikat za sistem kakovosti NVO predsedniku uprave Fundacije Vincenca Drakslerja, Benu Fekonji, ki bo nato skupaj s Tino Divjak, predstavnico CNVOS, članico projektne skupine za pripravo NVO - Standarda kakovosti, predstavil pomen kakovosti za nevladne organizacije. Predstavniki ...
8. marec, 2010
V okviru kampanije Evropsko ukrepanje na področju drog se je Fundacija Vincenca Drakslerja zavezala, da si bo na dnevni ravni prizadevala zagotavljati sredstva za zdravljenje in rehabilitacijo zasvojenih. Serdstva bomo pridobivali z različnimi donacijami. V sodelovanju s Centrom za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo pri Centru za socialno delo Kranj, bodo potekali visokopražni prpogrami reintegracije ...
3. marec, 2010
Želite svojemu otročičku omogočiti kar najboljši začetek? Želite biti zdrave in svobodne mame in zdravi svobodni očetje? Želite omiliti hrepenenje po sladkarijah in zaužiti več sadja in zelenjave? Vabimo vas na delavnico Vzgoja za življenje brez drog , na kateri bomo raziskovali svoje lastne potrebe v času nosečnosti, poroda in zgodnjega starševstva. Odkrivali bomo načine, kako kar najbolje do cilja: ...
11. februar, 2010
Društvo stigma je v lanskem letu izvajala program ˝Terensko dello z uporabniki nedovoljenih drog na Gorenjskem˝. Terenska ekipa je bila v Kranju prisotna ob torkih med 9. in 13. uro ter na Jesenicah med 13. in 15. uro. V Kamniku pa ob četrtkuh med 13. in 15. uro. V Kranju so bili v kontaktih s 85 uporabniki drog, v izvajanjee programa pa so vključili tudi uporabnike, ki izvajajo sekundarno terensko ...