23. marec, 2010
1.3.2010 in 3.3.2010 so v Družinskem inštitutu Bližina enote Jesenice v okviru projekte Preprečimo odvisnost med šolarji izpeljali tudi tri delavnice za dijake 1.letnikov Ekonomske gimnatije in srednje šole Radovljica. Projekt sofinancirata Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike in Trust for Civil Society in Central & Eastertn Europe. Dijaki so aktivno sodelovali pri prepoznavanju različnih ...
16. marec, 2010
Združenje Naravni začetki vas vabi na delavnico z naslovom Vzgoja za življenje brez drog, ki bo v soboto, 20.marca 2010 ob 10.uri v prostorih društva Auris (Huje 23a, Kranj). Projekt sofinancirata Fundacija Vincenca Drakslerja in Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe. Prijave in dodatne informacije na info@mamazofa.org , www.mamazofa.org ali na telefon 040/738-873.
11. marec, 2010
V četrtek,18.marca 2010, bo Ana Pribaković Boršnik, direktorica področja za ocenjevanje sistemov in vodenja, podelila certifikat za sistem kakovosti NVO predsedniku uprave Fundacije Vincenca Drakslerja, Benu Fekonji, ki bo nato skupaj s Tino Divjak, predstavnico CNVOS, članico projektne skupine za pripravo NVO - Standarda kakovosti, predstavil pomen kakovosti za nevladne organizacije. Predstavniki ...
8. marec, 2010
V okviru kampanije Evropsko ukrepanje na področju drog se je Fundacija Vincenca Drakslerja zavezala, da si bo na dnevni ravni prizadevala zagotavljati sredstva za zdravljenje in rehabilitacijo zasvojenih. Serdstva bomo pridobivali z različnimi donacijami. V sodelovanju s Centrom za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo pri Centru za socialno delo Kranj, bodo potekali visokopražni prpogrami reintegracije ...