6. junij, 2011
5. junija 2011 je na Brdu pri Kranju na dobrodelni športno-rekreacijski prireditvi teklo 1047 tekačic in tekačev, za Fundacijo Vincenca Drakslerja pa je bilo zbranih 40.000 evrov za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem. S startninami je bilo zbrano 7.100 evrov, s srečelovom 1.110 evrov, donacij pa je bilo za 31.800 evrov, skupaj je županov tek prinesel 40.000 evrov, kar je v enajstih letih največ doslej. ...
31. maj, 2011
Pred enim letom smo zaključili obnovo kleti, pritličja, 1. nadstropja, fasade in strehe. Kmalu za tem je v polni meri zaživel program reintegracije, ki je namenjen resocializaciji ozdravljenih odvisnikov, ki potrebujejo pomoč in podporo pri ponovnem vključevanju v okolje. V letošnjem letu so bila zagotovljena srestva s strani MO Kranj in Rotary kluba Kranj v skupni višini 80.000 EUR in tako je upravi ...
12. maj, 2011
Nadzorni odbor Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike je na svoji 13. seji imenoval novo upravo za mandatno obdobje od 1.6.2011 do 31.5.2015 v sestavi Rok Jus, Nada Bogataj Kržan, dr. Peter Vencelj in Mirjam Toporiš Božnik. Za predsednico uprave so člani uprave izmed sebe izolili Nado Bogataj Kržan. Imenovanje nove uprave se je začelo z javnim pozivom za evidentiranje kandidatov za člane uprave ...
20. januar, 2011
Dan dogodka : 28. maj 2011, štart ob 10. uri Ohranili bomo teka na 10.000 in 2.100 metrov, pripravili pester program, najmlajše razveselili z otroškim tekom in začarali s čarovnikom Gregom. Napovedujemo popestritev dogajanja s kranjsko skupino Slutnja poletja, sočasno pa organizirali 2. sejem nevladnih organizacij Gorenjske. Novosti Predprijave so možne prek spleta in sprejemne pisarne na MO Kran j, ...