31. maj, 2011
Pred enim letom smo zaključili obnovo kleti, pritličja, 1. nadstropja, fasade in strehe. Kmalu za tem je v polni meri zaživel program reintegracije, ki je namenjen resocializaciji ozdravljenih odvisnikov, ki potrebujejo pomoč in podporo pri ponovnem vključevanju v okolje. V letošnjem letu so bila zagotovljena srestva s strani MO Kranj in Rotary kluba Kranj v skupni višini 80.000 EUR in tako je upravi ...
12. maj, 2011
Nadzorni odbor Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike je na svoji 13. seji imenoval novo upravo za mandatno obdobje od 1.6.2011 do 31.5.2015 v sestavi Rok Jus, Nada Bogataj Kržan, dr. Peter Vencelj in Mirjam Toporiš Božnik. Za predsednico uprave so člani uprave izmed sebe izolili Nado Bogataj Kržan. Imenovanje nove uprave se je začelo z javnim pozivom za evidentiranje kandidatov za člane uprave ...
20. januar, 2011
Dan dogodka : 28. maj 2011, štart ob 10. uri Ohranili bomo teka na 10.000 in 2.100 metrov, pripravili pester program, najmlajše razveselili z otroškim tekom in začarali s čarovnikom Gregom. Napovedujemo popestritev dogajanja s kranjsko skupino Slutnja poletja, sočasno pa organizirali 2. sejem nevladnih organizacij Gorenjske. Novosti Predprijave so možne prek spleta in sprejemne pisarne na MO Kran j, ...
10. december, 2010
Prijazno vabljeni na DAN ODPRTIH VRAT , ki bo dne 16. 12. 2010 od 10. ure dalje v Dnevnem centru LABIRINT, Sejmišče 4, Kranj! Kolektiv in uporabniki Labirinta! Prenos uradnega vabila v .pdf formatu. Program: Predstavitev programa in dejavnosti ob 12. in 17. uri. Razstava: razvoj Programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Kranj. Arheološka razstava: Izkopanine 2009/10. Savska ...