18. februar, 2013
V ponedeljek 18.2.2013 smo pričeli z usposabljanjem v okviru projekta OMAMLJEN.SI Z DELOM. Usposabljamo deset oseb iz ranljivih ciljnih skupin in sicer bivše odvisnike od prepovedanih drog in alkohola, invalide in starejše brezposelne.
4. februar, 2013
S 1. februarjem 2013 je pričela delovati svetovalna pisarna za socialno podjetništvo v drugem nadstropju D oma Vincenca Drakslerja, Pristavška cesta 16, Tržič . Svetovalna pisarna ima uradne ure ob četrtkih od 9. do 14. ure . V svetovalni pisarni boste prejeli več informacij o ustanovitvi socialnega podjetja, tipih in dejavnostih socialnih podjetij in zakonodaji s področja socialnega podjetja, hkrati ...
13. januar, 2013
V okviru projekta OMAMLJEN.SI Z DELOM, ki ga financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve smo v zaključni fazi urejanja delavnic socialnega podjetja. Februarja 2013 bomo pričeli z delovnim usposabljanjem 10-ih oseb iz ranljivih skupin. Pričeli smo tudi s pripravo programov Nacionalnih poklicnih kvalifikacij, kar bo omogočilo uporabnikom Reintegracijskega centra, ...
29. december, 2012
Fundacija Vincenca Drakslerja pripravlja projekt ustanovitve socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu. Možnost usposabljanja za delo ter zaposlitve v procesu reintegracije bo dodana vrednost reintegraciji, ki jo izvaja Reintegracijski center. Zakon o socialnem podjetništvu: http://www.uradni-list.si/1/content?id=102703