Stičišče NVO

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete "Institucionalna in administrativna usposobljenost"; prednostne usmeritve "Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga."

 

Naziv projekta:

GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov.

 

Namen projekta:

Nadaljevanje procesa širše vzpostavitve in krepitve regionalnega stičišča za NVO na Gorenjskem. Vzpodbujali bomo razvoj, prepoznavnost, usposobljenost in dvig kadrovskih, vsebinskih potencialov NVO ter zagotoviti podporne mehanizme za NVO v statistični regiji Gorenjska, ki zajema 18 občin. S soočanjem pogledov različnih NVO, ki v večji meri delujejo manj povezano, želimo v prostor vnesti dodatno energijo povezovanja, informiranja, znanja in na ta naćin prispevati k dvigu razvojnega potenciala NVO v regiji ter prispevati tudi k oblikovanju zaposlitvenih priložnosti v NVO.

 

Aktivnosti projekta GROZD zajemajo:

  • informiranje, mreženje in povezovanje NVO v Gorenjski regiji;
  • podporne storitve in svetovanje NVO v Gorenjski regiji;
  • razvoj in uvajanje novih IKT rešitev NVO v Gorenjski regiji;
  • usposabljanje za NVO v Gorenjski regiji;
  • boljše delovanje NVO in krepitev civilnega dialoga;
  • promocijo NVO sektorja.

 

Naziv upravičenca:

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike. Od 1.11.2010 projekt izvaja Zavod O, Škofja Loka, www.grozd.eu .

 

Višina celotnih stroškov projekta:

286.425,96 EUR; od tega znaša višina upravičenih stroškov projekta 259.999,98 EUR:

  • za proračunsko leto 2009143.388,81 EUR;
  • za proračunsko leto 2010116.611,17 EUR.

 

Za sofinanciranje upravičenih javnih izdatkov Evropska unija prispeva 85 % javnih sredstev, ter Republika Slovenija 15 % javnih sredstev.

 

Aktivnosti projekta se izvajajo v obdobju upravičenosti izvedbe operacije:

1. januar 2009 - 31. oktober 2010. Od 1.11.2010 projekt izvaja Zavod O, Škofja Loka, www.grozd.eu .

 

Kontaktna oseba:

Beno Fekonja, vodja projekta