Program dela


USMERITVE ZA DELOVANJE Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike SO.P. za OBDOBJE 2013-2018

Fundacija bo v obdobju 2013-2018 namenila največ pozornosti pomoči ranljivim ciljnim skupinam, predvsem bivšim odvisnikom od prepovedanih drog in alkohola, invalidom in starejšim brezposelnim osebam preko usposabljanja in zaposlovanja v socialnem podjetju, ki je začelo delovati v letošnjem letu v prostorih gospodarskega poslopja Doma Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču.

 

Usmeritve Fundacije za obdobje 2013-2018