Organi

Uprava

Nada Bogataj Kržan, predsednica

Irena Dolenc, namestnica predsednice
mag.Mirjam Toporiš Božnik, članica
mag.Jelka Bajželj, članica
Aljaž Primožič, član

 

Nadzorni odbor

Boštjan Trilar, predsednik
Beno Fekonja, podpredsednik
Vincenc Draksler, član
mag. Branko Grims, član
Boris Kozel, član
Matjaž Šifkovič, član
Zvonko Belič, član

 

Strokovne službe

Gregor Tomše, generalni sekretar in vodja socialnega podjetja