Organi

Uprava

Nada Bogataj Kržan, predsednica

Irena Dolenc, namestnica predsednice
mag.Jelka Bajželj, članica
Aljaž Primožič, član

 

Nadzorni odbor

Boštjan Trilar, predsednik
Beno Fekonja, podpredsednik
Vincenc Draksler, član
mag. Janez Frelih, član
Sonja Zaplotnik, članica

Gorazd Copek, član
Uroš Logar, član

 

Strokovne službe

Gregor Tomše, generalni sekretar in vodja socialnega podjetja