Denarna pomoč

denarna pomoč bivšim odvisnikom

Fundacija Vincenca Drakslerja so.p. pomaga bivšim odvisnikom od prepovedanih drog tudi z dodeljevanjem finančne pomoči.

Upravičenci do denarne pomoči so:

- uživalci drog, zasvojene osebe, družina zasvojene osebe oz. njegovi zakoniti zastopniki ter zdravljeni zasvojeni v fazi reintegracije (v nadaljevanju upravičenci), ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Kranj ali drugih občinah, ki so vključene v program za dodeljevanje denarne pomoči Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p.;

- občani, ki jim je zaradi ugotovljene zasvojenosti, motiviranosti za zdravljenje in slabe materialne situacije nujno potrebna pomoč pri odločitvi za vstop na zdravljenje.

 

Navodila za dodelitev finančne pomoči

 

Vloga za dodelitev pomoči