Dejavnost

Dejavnost Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike deluje na širšem območju gorenjske regije. Njeno osnovno področje delovanja je usmerjeno v štiri dejavnosti:

 

1. SOCIALNO PODJETNIŠTVO 

V letu 2011 je Fundacija pričela z razvojem programa socialnega podjetništva. V letu 2012 se je Fundacija dodatno registrirala za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ter tako postala peto socialno podjetje v Sloveniji in prvo na Gorenjskem. Izvajamo tudi svetovanje s področja socialnega podjetništva ter s tem želimo pomagati pri razvoju socialnega podjetništva na področju MO Kranj kot tudi širše.

 

2. Programi preprečevanja in obravnave odvisnosti:

Fundacija je bila prvenstveno ustanovljena za izvajanje preventivnih in kurativnih programov preprečevanja odvisnosti. V sodelovanju s Centrom za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo pri Centru za socialno delo Kranj potekajo visokopražni programi reintegracije odvisnikov, ozdravljenim odvisnikom nudimo finančno pomoč pri njihovi nastanitvi in jih podpiramo pri nadaljnjem šolanju. V obnovljeni stavbi na Pristavi pri Tržiču bo zaživel regionalni reintegracijski center za Gorenjsko, kjer se bodo prav tako v sodelovanju s Centrom za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo izvajali programi ponovne vključitve ozdravljenih odvisnikov nazaj v okolje. Na področju odvisnosti se partnersko povezujemo še z drugimi organizacijami, ki izvajajo nizkopražne programe na širšem območju Gorenjske, kot sta društvi Stigma in Doulos.


3. Lokalna razvojna fundacija Gorenjske (lokalni sklad za NVO):

 

Dejavnost LRF je bila vzpostavljena leta 2006 v okviru projekta Dobra družba, katerega je podprl ameriški sklad Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Glede na potrebe lokalnega okolja vsako leto namenimo zbrana sredstva, ki jih pridobimo preko razpisa CEE Trust in od lokalnih donatorjev, za delovanje nevladnih organizacij z različnih področij . Programi so namenjeni predvsem ranljivim skupinam, kot so otroci, mladi, starostniki, invalidi, odvisniki od drog, alkohola in drugih nekemičnih odvisnosti, osebe s težavami v duševnem zdravju in drugi. Sklad CEE Trust bo razvoj mehanizma LRF v Sloveniji podpiral do leta 2011 (vključeno financiranje do leta 2012). Od leta 2012 se program LRF ne izvaja več.

 

4. Regionalno stičišče NVO za Gorenjsko:

 

 

Fundacija od leta 2008 na podlagi uspešne prijave na razpis Ministrstva za javno upravo opravlja funkcijo regionalnega stičišča za nevladni sektor na območju gorenjske regije. Namen projekta »GROZD – Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov«, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je izboljšati pogoje za delovanje nevladnih organizacij in njihovo prepoznavnost, spodbujati dialog, povezovanje in različne oblike sodelovanja med NVO ter povečati kakovost in učinkovitost delovanja NVO. Od leta 2011 program GROZD izvaja Zavod O iz Škofje Loke, www.grozd.eu .